Uitleningen e-books fors gestegen

Gepubliceerd op: 25 januari 2021 14:49

De coronapandemie heeft in 2020 gezorgd voor fors meer gebruik van de online Bibliotheek. In totaal werden er vorig jaar 5,6 miljoen e-books uitgeleend, tegen bijna 3,9 miljoen in 2019. Het aantal uitleningen van e-books steeg daarmee met 44 procent, terwijl in eerdere jaren de groei tussen de 10 en 15 procent lag.

Ook het aantal uitleningen van luisterboeken via onlinebibliotheek.nl is aanzienlijk toegenomen. Werden er in 2019 nog 1.776.711 luisterboeken uitgeleend, in 2020 waren dat er bijna 2,6 miljoen. Eveneens een groei van 44 procent.

Digitaal lenen en lezen in de lift

Eric Daamen, teamleider Lezen van de KB, de nationale bibliotheek, verklaart het gestegen gebruik als volgt: ‘Toen tijdens de eerste lockdown de lokale bibliotheken helaas geruime tijd moesten sluiten, hebben de bibliotheken de mogelijkheid van digitale uitleningen via onlinebibliotheek.nl en de online Bibliotheek-apps actief onder de aandacht gebracht. 

De groei in het gebruik die dat opleverde, zette ook tijdens en na de zomer door toen wij een vernieuwde online Bibliotheek-app en -website lanceerden. De uitleencijfers van vooral e-books zijn sindsdien consistent hoger dan in eerdere jaren.’

Via de online Bibliotheek heb je als bibliotheeklid toegang tot 33.000 e-books en 4.400 luisterboeken. De online Bibliotheek is onderdeel van de KB, de nationale bibliotheek van Nederland.