Jongerenbijeenkomst over ‘jezelf zijn’

Gepubliceerd op: 13 mei 2024 14:57

Jongeren hebben het recht om gehoord te worden bij het maken van beleid. Hun stemmen zijn cruciaal voor een inclusieve toekomstige samenleving. In Hoogeveen is het initiatief ‘Jongeren over’ gestart, een samenwerking tussen SWW/Jongerenwerk, De Bibliotheek en de gemeente Hoogeveen.

Het eerste thema, ‘Jezelf zijn’, richt zich op het bevorderen van diversiteit en het aanpakken van de uitdagingen waar jongeren mee te maken hebben. In ‘Jongeren over’ werken jongeren en professionals in drie bijeenkomsten samen aan actiepunten.

Eerste bijeenkomst op 27 mei

De eerste bijeenkomst in Hoogeveen vindt plaats op maandag 27 mei van 16.00 tot 18.00 uur, met pizza’s na afloop!

Aanmelden

Jongeren Over Hoogeveen heeft een Instagramaccount @jongerenoverhoogeveen. Jongeren kunnen zich via direct message (DM) of een inschrijfformulier op Instagram aanmelden om mee te doen.