Macht, wereld en vooruitgang (Filosofisch Café)

26 maart 2024, van 19:30 tot 22:00

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Lezing door dr. Ruben Endendijk, literatuurwetenschapper en filosoof.

In zijn lezing formuleert Ruben Endendijk een Verlichtingskritiek, waarin de begrippen "macht", "wereld" en "vooruitgang" centraal staan. Er zal gekeken worden hoe de drie begrippen samenhangen binnen het rationaliseringsproces dat het fundament van het Verlichtingsproject vormt.

Hoe komt vanuit een bepaalde machtsuitdrukking een individuele of collectieve wereld tot stand? Hoe waardeert de Verlichting het paar macht en wereld? En hoe staat dit in relatie tot het (technologische) vooruitgangsideaal en de menselijke onderhevigheid dat het tracht te verminderen? Deze en andere vragen komen aan bod in een vrolijk-pessimistische avond.

Meer informatie