Het Leerwerkloket

Woensdag 16 oktober 2024, van 10:30 tot 12:30 | Elke 2 weken

Loop binnen voor gratis advies over leren en werken! Het Leerwerkloket helpt en adviseert werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen.

Over het Leerwerkloket

Het Leerwerkloket helpt en adviseert werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen met vragen over o.a. omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan bij ons terecht. Elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV. Er zijn 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land. De diensten van het Leerwerkloket zijn gratis en voor iedereen. 

Om langdurig en duurzaam actief te zijn op een snel veranderende arbeidsmarkt is het van groot belang dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen. Veranderend werk kan leiden tot ontslag en ontslag kan leiden tot (langdurige) werkloosheid.Het Leerwerkloket adviseert werkzoekenden, werknemers, scholieren, studenten en ondernemers over om- en bijscholing, werkend leren en leerwerktrajecten.De adviseurs van de Leerwerkloketten voeren o.a. loopbaan-/arbeidsmarktadviesgesprekken, nemen competentietesten af, helpen bij het maken van een cv en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken, geven groepsvoorlichting en bouwen mee aan totstandkoming van regionale leerwerktrajecten met ondernemers.

Wanneer?

Je kunt in de even weken op woensdag van 10.30 tot 12.30 uur terecht bij het Leerwerkloket.